fbpx

Go to Brand

4Experience Sp. z o. o. realizuje projekt pt.  „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa 4Experience Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży IT/ICT

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania  3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa 4Experience Sp. z o. o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej.

 

Cele szczegółowe to:

 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach zagranicznych,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
 • promocja Marki Polskiej Gospodarki,
 • wzrost zainteresowania kontrahentów zagranicznych produktami i usługami polskiej branży IT.

 

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 1. Udział w dwóch znaczących w branży targach zagranicznych: Targi Hannover Messe (Niemcy), Targi DLD Innovation Festival (Izrael).
 2. Zakup usługi doradczej związanej z wejściem na rynek Izraelski.
 3. Przeprowadzenie szesnastu wyjazdowych misji gospodarczych: Norwegia, Dania, Szwecja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA, Wielka Brytania.
 4. Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.

 

Planowane efekty projektu:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport;
 • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych;
 • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

 

Okres realizacji projektu od 01.01.2020 do 31.12.2020

Wartość projektu ogółem: 442 300.00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 442 300.00PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 331 725.00 PLN

 

PL OFFICE:
ul. Widok 5
43-300 Bielsko-Biała, PL
NIP/VAT ID:PL547-215-50-20
REGON:362196623
KRS: 0000574950

US OFFICE:
350 S. Northwest Highway SUITE 300 Park Ridge, Illinois, 60068, USA

4e_logo

Copyright 4experience ©  All Rights Reserved | Privacy & Policy